Lavanda vrećice - J U T A

SKUPINA VI - J U T A


🔺
006-1 J U T A 
sa džepom
15CM X 8CM
15GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
5,25kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 5,95kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 2,00kn + TISAK 1,00kn 


🔺
006-2 J U T A 
bez džepa
15CM X 8CM
15GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
4,95kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 5,95kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 1,50kn + TISAK 1,00kn
 
🔺
006-3 J U T A 
PISMO malo
10CM X 7CM
5GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
3,45kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 3,95kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 1,50kn + TISAK 1,00kn
 
🔺
006-4 J U T A 
PISMO veliko
12CM X 8CM
8GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
3,85kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 4,85kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 1,50kn + TISAK 1,00kn🔺
006-4 J U T A 
BIG EASY
20CM X 6,5CM
20 GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
5,55kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 6,25kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 1,65kn + TISAK 1,00kn
 "Početna stranica"