Lavanda vrećice - SPECIAL

SKUPINA VII - SPECIAL
🔺
007-1 NEWSPAPER

14CM X 8CM
18GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
4,25kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 5,35kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA SA TISKOM 3,00kn 


 


🔺
007-2 PERSONAL BAG
8CM X 8CM
8GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
4,05kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 4,55kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 2,50kn + TISAK 1,00kn
🔺
007-3 COLOR MINI CLASSIC
12CM X 6CM
10GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
4,05kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 4,95kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 2,00kn + TISAK 1,00kn
 "Početna stranica"