Lavanda vrećice - HANG'ME

SKUPINA V - HANG'ME

🔺
005-1 "HANG ME" 1  
RUPICA
17,5CM X 5,5CM
10GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
3,95kn + PDV 
Popust iznad 3000komada 15%
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 5,15kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 1,30kn + TISAK 1,00kn

 
🔺
005-2 "HANG ME" 2 
VRPCA
17,5CM X 5,5CM
10GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
3,95kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 4,95kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 1,00kn + TISAK 1,00kn

 
🔺
005-3 "HANG ME" 3
 RUPICA
17,5CM X 5,5CM
15GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
4,45kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 5,85kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 1,00kn + TISAK 1,00kn


 


🔺
005-4 "HANG ME" 4 
KONOP
6,5CM X 6,5CM
10GRAMA CVIJETA LAVANDINA
OPG u sustavu PDV
Cijena kompletne vrećice
3,20kn + PDV 
--------------------------- 
Istu vrećicu proizvodi i tvrtka S.T.U.P.d.o.o. punu i praznu
KOMPLETNA 3,85kn nije u sustavu PDV-a
PRAZNA VREĆICA 1,00kn + TISAK 1,00kn

 "Početna stranica"